ВМРО

Многото приказки може да се заменят от 6-те карикатури на Ал. Божинов

К.Г.П.

Последната чета на ВМРО в Македония

К.Г.П.

Две прозрения на Сидни Уотърлоу - пълномощен министър на Великобритания в България /1929 – 1933 г. /

К.Г.П.

Ефтим Филипович от Ресен Македония

К.Г.П.

80 години от смъртта на Кирил Пърличев

К.Г.П.

Македонският въпрос е представен точно и ясно пред френското общество още в първата година на 20 век.

К.Г.П.

Кога и как проф. Юрдан Иванов откри гроба на цар Михаил Шишман в Куманово

К.Г.П.

Манифестация на тракийци, 1927 г.

К.Г.П.

Иван Михайлов с криминална присъда, 1935 г.

К.Г.П.

Секретен доклад на съветския агент Борис Шпак за срещата с Тодор Александров, 1924 г.

К.Г.П.

Царство България срещу Кралство Сърбия в битката за град Струга

К.Г.П.

Александър Велики върху къснокелтска златна монета, 200 г. пр.н.е.

К.Г.П.

Отказ от подписаното през 1924 година във Виена споразумението с СССР-Коминтерна

К.Г.П.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.