Многото приказки може да се заменят от 6-те карикатури на Ал. Божинов

Що да направи горкият Наум сам срещу всички готвачи ?

Нахлупването на яхнията върху главата на Алията бе само първата – героичната част от драмата. Във втората- трагичната, Наум остава сам и се налага самичък да изсърба горещата яхния, докато българските управници гледаха представлението и съчувстваха от първия ред.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.