Родословие

Родът Пърличеви, пуснал дълбоки корени и извлякъл жизнените си сокове от земята на Македония, днес се е разпрострял по всички посоки на света. Пърличевци са един от днанайсетте “ първобитни “ рода основали град Охрид.  Пърличеви и сродници с делата си създадоха онази истинската историята, която днес управници и чиновници не могат да разделят помежду си. Днес, седмо поколение от този род с пълно право се гордее, че познава предците си поименно и с точни рождени дати.

Към 30 Март 2022 г. за родът Пърличеви и техните сродници  наброява:

Личности: 196, Семейства: 72, Уникални бащини имена: 49, Събития: 361
Най-ранно събитие: Раждане на Joan Ketskarov Родственик чрез брак: 9 стъпки , 1695 година
Последното събитие: Раждане на Kardam Petrov Quvliev Внук , Sep 13 2021 година

heritage
виж повече
© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.