ВМРО

Вмро по пътя към своя последен общ конгрес

Кирил Григоров

Удостоверение от Задграничното Представителство 1925 година

К.Г.П.

Документи на ВМРО свързани с разцеплението на организацията след убийството на ген. Протогеров

К.Г.П.

Удостоверение на Кирил Пърличев от 1916 година

К.Г.П.

Пълномощно от ЦК 1929 година

К.Г.П.

Пълномощно от ЦК на ВМРО издадено на Кирил Пърличев през 1923 година

К.Г.П.

Удостоверение от Сливенският затвор издадено 1923 година

К.Г.П.

Пълномощно от ЦК на ВМРО 1924 година

К.Г.П.

Документи от VI конгрес на ВМРО 1925 година

К.Г.П.

Пет протокола от Кюстендилският конгрес 1908 година

К.Г.П.

Оплакване от град Воден и района до руският генерален консул в Солун, копие Председателя на ВМОК

К.Г.П.

Четата охраняваща конгреса на ВМРО 1925 година

К.Г.П.

До командира на 3-та Македонска бригада

К.Г.П.

Благодетелен съюз

К.Г.П.

Временен устав на ТВТРО

К.Г.П.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.