Документи на ВМРО свързани с разцеплението на организацията след убийството на ген. Протогеров

36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев. София 1999г., 640 страници с 220 оригинални/ тук 62 от тях/ документи запазени от Пърличеви в продължение на 120 години.

Публикуваните документи са свързани с убийството на члена на ЦК генерал Протогеров, извършено на 7 Юли 1928 година по заповед на Иван Миха­йлов, също член на ЦК. След този акт, извършен от Михайлов, ВМРО влиза в най-тежката криза от началото на своето съществуване, проли­ват се реки от братска кръв, непоправимо е накърнен авторитетът на организацията, предизвиква се македонофобията. Друг изход е невъзможен, след като на заглавните страници на вестниците не слизат снимките на убитите и описанията за жестоки убийс­тва. Това е цената, която плаща революционното движение след братоубийството, това са дивиденти­те на наложилия се в тези кървави събития победи­тел. За да се разкрият обективно и се осветлят правилно всички събития от този черен за историята на ВМРО период, е необходимо задълбочено исто­рическо проучване, каквото в нашата история отсъства. На фона на тази празнина тези документи са носители на информация с особено висока историческа стойност.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.