Удостоверение на Кирил Пърличев от 1916 година

Удостоверението е издадено от Задграничното представителство през 1916 година, представлявано от генерал Ал. Протогеров и Т. Александров

Автор: К.Г.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.