Пълномощно от ЦК 1929 година

Пълномощно от ЦК 1929 година издадено от Г. Попхристов и П. Шанданов издадено на задграничните представители Пърличев, Баждаров, Томалевски

Автор: К.Г.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.