Пълномощно от ЦК на ВМРО 1924 година

Пълномощно от ЦК на ВМРО 1924 година, издадено на Кирил Пърличев от Тодор Александров

Автор: К.Г.П.

Кирил Пърличев е довереното лице на Тодор Александров за поверителни поръки. Той е знаел, по всяко време, местонахождението на членовете на ЦК на ВМРО Тодор Александров и генерал Александър Протогеров. На него и Георги Баждаров/ Петьофи/, като Задгранични представители, Ц.К. на ВМРО действително са поверявали комитетските дела в Царството

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.