Шифър за кореспонденция между Дамян Груев и К. Пърличев, 1895-1897

Шифър за кореспонденция между ЦК на ВМРО и комитета във Воден/ Дамян Груев-Кирил Пърличев/

Автор: К.Г.П.

Шифърът е използван в периода 1895-1897 година

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.