Оплакване от град Воден и района до руският генерален консул в Солун, копие Председателя на ВМОК

Оплакването е организирано през 1897 година от К. Пърличев, като учител във Воден и представител на ВМРО. Оригиналът е на френски.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.