ВМРО

Договор за покровителство на негръцките малцинства в Гърция

К.Г.П.

ВМРО изпраща книги на митрополит М. Кусев - 1919 г.

К.Г.П.

Т. Александров до полк. Коста Николов -1920г.

К.Г.П.

Телеграма от Александър Стамболийски / препис /, 1920 г.

К.Г.П.

д-р Д. Точков-пълномощно

К.Г.П.

Първо предупреждение на Т. Александров към правителството на Ал. Стамболийски 09.1920 г.

К.Г.П.

Т. Александров до членовете на ВМРО 29.11.1920 г.

К.Г.П.

сведения от Македония 7-16. 12. 1920 г.

К.Г.П.

Т. Александров до К. Пърличев за убийството на Гьорче Петров

К.Г.П.

Т. Александров до К. Пърличев за езиковата реформа от 1921 г.

К.Г.П.

Кратки инструкции за нелегалните групи на ВМРО, 1921 г.

К.Г.П.

Позив, 1921 г.

К.Г.П.

Т. Александров до Г. Баждарев и К. Пърличев, 1921 г.

К.Г.П.

ИК на Македонските братства до кардинал Джеймс Гибънс, 1921г.

К.Г.П.

Документи намерени във военния министър Ал. Димитров, 1921 г.

К.Г.П.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.