Кратки инструкции за нелегалните групи на ВМРО, 1921 г.

оригинален екземпляр на Т. Александров

Цел на Организацията: Автономна Македония, независима от балканските държави

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.