Телеграма от Александър Стамболийски / препис /, 1920 г.

до окръжния управител в Петрич

Автор: К.Г.П.

Т. Александров е написал: “ Безподобна подлост“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.