Две прозрения на Сидни Уотърлоу - пълномощен министър на Великобритания в България /1929 – 1933 г. /

за автономията на Македония и правителствента подкрепа на михайловизма

Автор: К.Г.П.

 

Две прозрения на Сидни Уотърлоу пълномощен министър на Великобритания в България 1929 – 1933 г. 

 

  1. За Автономна обединена Македония

„ Автономна обединена Македония? Понякога съм изкушен от мисълта за това и в тази връзка – да, симпатизирам на ВМРО. От една страна е логично. Аз не споделям мнението на отдела, че Македония никога не е била географски или етнически обособена, идеята е абсурдна по рождение и е породена от предоминирането на сръбските идеи на мирната конференция. Македонците, ако са обединени, могат да играят ролята, която Бог им е отредил на Балканите, но която човекът е отхвърлил и тя е да действат като свръзка между своите сръбски и български братя, вместо да бъдат постоянна причина за разделение.“ /  Дренков, И. Македонският въпрос в кореспонденцията на британския дипломат Сидни Уотърлоу през 1930 г. С., сп. Македонски преглед, 2012, кн. 1, 67–84  /

  1. За пагубният резултат от правителствената подкрепа на михайловистите.

Според докладите на английския пълномощен министър С. Уотърлоу, до форейн офис в Лондон, щастие било, че михайловистите, подкрепяни от правителството, са взели връх в споровете. В противен случай опонентите им, с техните традиции и връзки в Македония, биха били много по-опасни. Това е една оценка на човек, запознат добре с действителното състояние на проблемите, отнасящи се до ВМРО. Тя потвърждава тезата, че ако конспираторите от „вътрешната“, т. е. софийската ВМРО, не се бяха наложили по един вероломен начин с помощта на среди от правителството на Демократичния сговор, перспективите на Организацията да воюва в поробените дялове на Македония, са били много по-големи. / Василев, В. „Великобритания и Македонският въпрос през второто управление на лейбъристите ( 1929 – 1931 Воен. ист. сб., 1986, кн. 2, с. 41./

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.