Александър Велики върху къснокелтска златна монета, 200 г. пр.н.е.

македонците, освен гърци, българи и т.н., са и келти

 

Едни от най-важните модели за келтско монетосечене са златните монети с образите на македонските царе Филип II и неговия син Александър Велики. Те са открити в келтски землища, които днес се намират в област Баден Вюртемберг Германия.

Материал – злато, Размер – 18 мм Забелязват се  уникаблни декоративни елементи, подчертано завътяни къдрици, а изображението става все по абстрактно. Монетата е изложена в колекция „Легендарни майсторски творби“ в Стария замък,  град Наголд, Германия.

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.