Македонският въпрос е представен точно и ясно пред френското общество още в първата година на 20 век.

Le moniteur consulats, 14 февруари 1901 г.

 

Македонският въпрос е представен точно и ясно пред френското общество още в първата година на 20 век.

Le moniteur consulats, 14 февруари 1901 г.

Видно от публикацията „ Македонски въпрос“ е, че „Le moniteur consulats“ е изложил пред своите читатели една достоверна картина на етническата и политическа ситуация в Македония. Същевременно Вътрешната революционна организация е представена с една много правоподобна характеристика. От особено значение е, че всички тези данни са изнесени пред френското общество две години преди илинденските огньове да подпалят Македония.

  1. Населението в Македония е синтез от различни народи : „ Сегашното население на Македония е синтез от всички народи, които последователно са я заселили; Има гърци по крайбрежието и в големите градове (изглежда 200 000), което накара страната дълго време да се счита за зависима от Гърция; Румънци живеят на запад от страна на Албания и в Монастир / Битоля /; седемдесет хиляди евреи и двадесет и осем хиляди цигани, разпространени почти навсякъде; двеста хиляди турци групирани в само в градовете, разпръснати из цялата територия, накрая два милиона славяни; така от близо три милиона жители на Македония две трети са славяни! Тези славяни сърби ли са или българи?“

  2. Относно Революционната организация и подържаната от нея позиция: „ … програмата на тези комитети по отношение на бъдещата съдба на Македония е издадена в прокламация. Македонският народ ще бъде напълно свободен да избере политическия режим, който желае да следва. Докато населението, съставено от всичките националности, в Македония намалява, комитетите декларират, че не защитават нито една от тези националности в ущърб на другите. Те работят, напротив, да образуват от всички тези народности достатъчно мощен елемент, за да унищожи турското господство е Македония. Комитетите считат за врагове не само турските власти, но и всички, които пряко или косвено пречат на изпълнението на тяхната цел. Турското население в Македония не се смята от комитетите за врагове. Последният би могъл, напротив, да се споразумее с нея, за да сложи край на господството на султана в тази провинция… “

  3. Дадена е ясна характеристика на Революционната организация : „ ..Македонските комитети са преките представители на населението. Те служат като посредници между славянските патриоти на двете страни , техните средства за действие са значителни, тяхната сила е голяма и те могат да вкарат Македония в революция по свое усмотрение…“

Несъмнено горепосочената публикация изтъква няколко факта: 1. Османската провинция Македония е мулти етническа и с противоречиви национални процеси. 2. Революционната организация е представител на по-голямата част от християнското население. Организацията е значим наднационален фактор поставящ си целта да обедини всички християни за да постигнат граждански и политически свободи.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.