Манифестация на тракийци, 1927 г.

два месеци преди правителството да разтури ВТРО

 

През август 1927 година тракийци, формално организирани под ръководство на Вътрешната Тракийска Революционна Организация,  издигайки знамената на видни тракийски революционери, провеждат няколко манифестации. Тази активност не се харесва на българското правителство и то побързва да разтури ВТРО, което е факт на 12 Октомври същата година. С правителствена благословия е регистриран Комитет за свободата на Тракия с активност само в крайграничните южни територии, която се използва при определени политически кампании  предимно за пропагандна цел

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.