Секретен доклад на съветския агент Борис Шпак за срещата с Тодор Александров, 1924 г.

ВМРО притисната от национални и интернационални интереси

 

Секретния доклад на съветския агент Борис Яковлевич Шпак до съветския комисар по външните работи Чичерин, изпратен на 9 януари 1924 г. от Виена, е съветската дисекция на Македонския въпрос и ВМРО направена в съответния политически момент.

Борис Яковлевич Шпак, представящ се под псевдонима Андреев-Базаров е нелегален съветски представител в София и на 17 и 18 декември 1923 г. в с. Покровник осъществява лична среща  Т. Александров. Три седмици по-късно Шпак докладва резултатите от срещата  на най-високо ниво – комисаря по външните работи на СССР Чичерин.

Шпак е кадрови офицер, който в периода от 1921г. до 1924 г. работи в ОГПУ като нелегален разузнавач отговарящ за политиката на България и Югославия. Не съществува съмнение във високата степен на неговите качества, статут и възможности, които превръщат доклада в значим документ. За съжаление изнесените в доклада данни до голяма степен са игнорирани от българската историография, защото освен признанието на Т. Александров : „ Помощ във военния шпионаж против България не е възможен по мотиви морални, защото ние самите сме българи.“  на яве излизат факти противоречащи с установената българска доктрина по Македонския въпрос. Достатъчно е само  да споменем, че Т. Александров и Шпак обсъждат темата :  „Македония исторически е разменна монета за България.“ за да се изясни причината за прикриване на доклада от историците-патриоти, които са фокусирани изцяло върху българския характер на населението на Македония в миналото и всички документи противоречащи с националната пропаганда се възприемат като неприемливи с „ висшите интереси“. В случая предлагаме един не достатъчно добър превод от доклада на Шпак, за да може широката публика да получи и по-широка представа за намеренията и целите на ВМРО към датата на доклада.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.