80 години от смъртта на Кирил Пърличев

по делата ще ги познаете

 

Роден на 1.3.1875 г. в гр. Охрид. Син на Григор Ставрев Пърличев и Анастасия Узунова. Умира в гр. Охрид на 9.2.1944 г.

 

РЕВОЛЮЦИОННА ДЕЙНОСТ

1894    – член на таен ученически революционен кръжок в Солун

1895       – четник в четата на дедо Стою войвода

1896       – делегат на учредителното събрание на ВМРО, ръководител на Воденска и Мъгленска околия

1898 – като участник в политическото убийство на сърбоманина Гърдана в гр. Охрид лежи в затворите на Охрид и Битолия

1901       – член на ЦК на ВМРО в Солун

1902       – член на градското ръководно тяло в Прилеп

1902       – секретар на Задграничното представителство на ВМРО Гоце Делчев -Гьорче Петров

1903       – участник в Илинденското въстание като воевода в обединените чети под общото ръководство на Хр. Чернопеев

1903 – 1905 – секретар на Задграничното представителство на ВМРО Хр. Матов – Хр. Татарчев

1915 – 1921 – секретар на Задграничното представителство на ВМРО Т. Александров – А. Протогеров

1921 – 1925 – временен задграничен представител на ВМРО

1925 – 1931 – задграничен представетел на ВМРО

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1903 Секретар-основател на ученическия съюз в Солунската мъжка гимназия – 1894 г. Секретар на „Благотворително дружество“ – София.

1908 Секретар на .Съюза на българските конституционни клубове“

1911 Секретар на .“Управително тяло на Учителския съюз“

1921 Член на Масонска ложа „Светлина“

1923 Член-основател на Македонския научен институт

1926 Член на Българската секция на Паневропейския съюз

1935 Директор на Института за слепи

1942 Директор на „Народен музей“ – Охрид. Открива гроба на св. Климент Охридски. Член-основател на фондация „Свети Климент“ – гр. Охрид

УЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Учител в градовете Воден, Прилеп, Цариброд, Солун, София,  Стара Загора

Училищен инспектор в градовете Boден и Солун

Директор на пансион за сираци в София

КНИЖОВНА ДЕЙНОСТ

Редактор – в. Борец – Воден /1896 г/, сп. Искра – Солун /1913 г./,  сп. Родина – Скопие /1916 г./, сп. Македония – София /1922/, в. Свобода или смърт 1930-1931 г.

Сътрудник на почти всички македонска вестници и списания, както и на много столични издания на печата

Автор на „Сръбския режим и революционната борба в Македония 1912-1915 година“, „Сръбските жестокости в Македония 1912-1915 г.“, „Македонците в културно-политическия живот на България -1918“, „Истината за кризата във ВМРО -1929“ и др.

Поет – Някои от стиховете му са публикувани във в. „Право“ (1895 г.)

Преводач – Владее френски, немски, гръцки и латински. Превежда Волтер, К. Маркс, К. Кауцки, Дж. Мил, Г. Брандес, Г. Жули и др

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.