Публикации

Руският проект за Санстефанска България несбъдната мечтата на един народ за обединение.

Кирил Пърличев-правнук

ЗП на ВМРО до Обществото на народите, Женева 1931 г.

К.Г.П.

Когато те проговорят

К.Г.П.

Лондонския договор от 1913 г. е историческото доказателство за нежеланието на балканските държави да приемат автономията на Македония.

К.Г.П.

1913 година - триумф и крах на българската политика към Македония.

К.Г.П.

1903 година

К.Г.П.

Кирил Пърличев "Застъпничество за малцинствата"

К.Г.П.

Фондация " Свети Климент Охридски" до Кирил Пърличев, 1943 г.

К.Г.П.

За Спиро Гулабчев и проблемите на „македонеца роб“ свързани с езика и автономията на Македония.

К.Г.П.

Град Петрич благодари на войводата Димитър Димашев, 1925 г.

К.Г.П.

Убийците викат дръжте убиеца

К.Г.П.

Схемата на михайловизма за прикриване на истината и оправдаване на кръвопролитията.

Кирил Пърличев-правнук

Общогражданска фондация "Св. Климент Охридски", 1943 г.

Кирил Пърличев-правнук

ВИЗИЯТА НА ВМРО И МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ ПО АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС, 1914 Г.

Кирил Пърличев-правнук

Документите на ВМРО за конфликта на Организацията със земеделското правителство 1920-1923 г.

К.Г.П.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.