Публикации

Гоце Делчев. Спомен на Кирил Пърличев, 1927 г.

К.Г.П.

Днешните договори и споменът от 1903 година

Кирил Григоров Пърличев

Видове четничество.

К.Г.П.

Двадесет години от убийството на И. Гарванов и Б. Сарафов

К.Г.П.

Революционната борба на ВМРО и " духовната защита" на българските институции, 1920 -1925 г.

К.Г.П.

Професорите Георгов, Милетич и Милев за Автономна Македония

К.Г.П.

Идеята за Автономна Македония след Световната война

К.Г.П.

Същността на македонското освободително движение, 1927 г., ръкопис

Кирил Григоров Пърличев

Политиката на княжество и царство България в Македония

К.Г.П.

Какво действително остана от българският етнос живеещ по територията на Македония?

К.Г.П.

Обще-народнийтъ въпросъ / Общонародният въпрос / 1878-1879 г.

Кирил Пърличев-правнук

Македония - претенции и резултат

К.Г.П.

Каква НЕ е трябвало да бъде нашата политика в Македония

К.Г.П.

Учредителното събрание 1879 година без представители на българите живеещи извън княжеските граници.

К.Г.П.

Още през 1878 година „едните“ българи казват на „ другите“ българи, че ще загубят Македония

Кирил Пърличев-правнук

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.