Публикации

Мемоари и програмни документи на македонски революционни и емигрантски организации свързани с автономията на Македония.

Кирил Пърличев-правнук

ВМРО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СГОВОР 1925-1928 Г.

Кирил Пърличев-правнук

Конфликта ВМРО - Демократически сговор 1924 г.

К.Г.П.

Революционното движение в Македония е рибената кост в гърлото на българските правителства.

Кирил Пърличев-правнук

Битката за Петрич, 1925 г.

Кирил Пърличев-правнук

Национализма 122 години укрива писанието на Симеон Радев „ Революционното движение в Македония“.

Кирил Пърличев-правнук

Формулата на княжеската политика прилагана към македонските българи

Кирил Пърличев-правнук

Царската политика към македонските българи след като „ удобния момент“ най-после настъпи

К.Г.П.

Дамян Груев за същността, целите и политиката на Вътрешната организация, 1904 г.

Кирил Пърличев-правнук

Кирил Пърличев: " Нужни са съзнателни и смели борци с разните пропаганди ..... "

К.Г.П.

ИЛИНДЕН - ОРЕОЛ НА ВЯРАТА

Кирил Пърличев-правнук

Тайните ученически кръжоци са люлката на революционното движение в Македония.

Кирил Пърличев-правнук

Д-р Христо Татарчев за първото име, устав и цел на революционната организация.

Кирил Пърличев-правнук

В написаното от д-р Татарчев се крие цялата драма на сегашните спорове между София и Скопие.

Кирил Пърличев-правнук

Министър-председателя Рачо Петров за Македония, македонците и киринайците, 1903 г.

Кирил Пърличев-правнук

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.