Министър-председателя Рачо Петров за Македония, македонците и киринайците, 1903 г.

Р. Петров: „ Македония е толкова нуждна за нас, че, да е населена с киренайци пак трябва да я превземем…“

 

Национална или княжеска е политиката на министър- председателя ген. Рачо Петров спрямо Македония?

В полза на българската нация генерала е готов винаги да воюва за  Македония, дори там да живеят киринайци, но като княжески държавник е длъжен на първо място да защити интересите на княжеските българи, като се съобразява с великите сили, султана и подлите съседи. Налага му се да гледа как избиват българите в Македония, но им обещава: „ Македония е толкова нуждна за нас, че, да е населена с киренайци / област намираща се на северния бряг на Африка б.м. /  пак трябва да я превземем…“

Държавника прилича досущ на евнух пазещ харема. Разбира се, не като осанка и ранг, а като реално поведение  – хем му се иска, хем не може, хем на друг не дава. Само, че за разлика от евнусите, които си знаят, че не могат, рачовци са вярвали, че някога ще могат.

 

„ …Когато му рекли че, “ щом сме изоставени от всички, заобиколени от неприятели, не е ли в интерес на бълг. народ да се откажем от Македония / има се предвид да се подкрепи идеята за независима държава б.м. / ? “ На този въпрос цар Рачо рипнал, почнал да крачи и вика нервно: „ кой, аз ли да се откажа? Никога! Македония е толкова нуждна за нас, че, да е населена с киренайци / област намираща се на северния бряг на Африка б.м. /  пак трябва да я превземем…

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.