Днешните договори и споменът от 1903 година

Днешните договори и споменът за 1903 година", публикувано в "Сборник Илинден 1903 – 1924, София, 1924 година. Редактор на списанието е Кирил Пърличев

„Е добре , ние нито ще се уморим, нито се срамуваме да го казваме. Македония е преди всичко една напълно закръглена географическа целина, която не може да се дели произволно на части по вкуса и апетитите на алчни грабители, без да се наруши хармоничното единство, което природата е създала от нейната територия, а нарушението на природните закони наказва нарушителите им. След това Македония е отечество на народите, които в течение на векове я населяват, тя принадлежи на македонците, свързани помежду си чрез еднакви страдания, еднаква участ в миналото, чрез общи борби в настоящето и чрез един и същ идеал за бъдещето — идеалът за културната, стопанска и политическа независимост на родината. Тия народи не ще оставят на поругание своята народна чест и своето човешко достойнство; те не ще понесат похищението на своята родина и разхищението на нейните богатства.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.