Македония - претенции и резултат

МАКЕДОНИЯ – ПРЕТЕЦИИ И РЕЗУЛТАТ 

                                                     ПРЕТЕНЦИЙ 

Константинус . П. Христополус- професор в Солунския университет:  „ .. ние ще можем да поставим така гръцкия въпрос, че нашите претенции да обемат почти цялото пространство, което се простира на юг от линията Стара-планина — Рила — Шар — р. Шкумби, като изселим от там онова население, което е изгубило съвършено гръцкото съзнание“  / Яранов Д. сп. Македонска мисъл, 1945, кн. 3-4, с. 177/ 

Д-р Владан Джорджевич– Министър на образованието, дипломат: „ Мене не ме интересува какви хора живеят в Македония; мене ме интересува самата земя Македония, нужно ми е море, нужен ми е Солун“ / Ризов, Д. Каква трябва да бъде нашата политика спрямо Македония?. С., 1902, с.33 /  

Ген. Рачо Петров–  Министър на Военно министерство, Министър-председател : „ Македония е толкова нуждна за нас, че, да е населена с киренайци / област намираща се на северния бряг на Африка б.м. /  пак трябва да я превземем…“  / НБКМА-БИА, ф. 641, а.е. 23, л. 782 / 

 

                                               

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                      РЕЗУЛТАТ

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.