За Спиро Гулабчев и проблемите на „македонеца роб“ свързани с езика и автономията на Македония.

„ Прогреса и цивилизацията се състоят не в политическата цулокупнина на населението, от които се състои един народ, а в свободното им политическо и обществено развитие”.

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.