Шифровано писмо от А. Лозанчев до К. Пърличев. Битоля 11.03. 1902г.

Мисията на Пърличев за уреждане на противоречията между " вътрешни " и " върховисти ". Оригинал. Ръкопис. Текст разшифрован от Пърличев.

Автор: К.Г.П.

Доверието на Лозанчев към Пърличев: “ Тебе добър път и след благополучно пристигане да можеш да направиш това, което не са могли да направят толкова други, а още по-вече други са могли да развалят. Ти си едничкия подир Делчева, който толкова много знаеш от вътрешния ни живот.“

Ако имах по-свободно време, щях да ти отговора по-нашироко на твоето писмо, но… Не всякога, което говорим, можем да го извършим. Често пъти в това, в което не вярваме самите ние, редът на работите го иска да уверяваме другите. Ако не правим това, бъди уверен, че ние не можем да принесем ни най малка частица полза. Йезуитската формула: целта оправдава средствата е напълно приемлива от мене / разбирай не без изключение /. Горното го казвам и пак заедно с тебе ела да плачем Тошовци, Матовци и такива други незаменими наши другари и на дялото отлични работници. Вярват, че онова, което ние не вярваме в много случаи го вярват даже наши противници. Последните три дена от внушителите на вашите Тренковци желаят едно изглаждане на вашите разпри, като казват явно безполезността на всяко съпротивление / Янчулев /. Да видим.

До когато не ви пишем да не пращате човек за оръжие и патрони. Гледай да уредиш всички въпроси и нужди преди твоето заминаване. Аз ако остана непипнат, не потърсен, ще си намеря помощници.

Тебе добър път и след благополучно пристигане да можеш да направиш това, което не са могли да направят толкова други, а още по-вече други са могли да развалят. Ти си едничкия подир Делчева, който толкова много знаеш от вътрешния ни живот.

Гроздов те целува.

Се говори че бил изпратен с мисия да изучи за изтезанията някой чиновник от английското посолство в Цариград. Направете да ходят да му се оплакват хората.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.