шифровано писмо от Анастас Лозанчев до Кирил Пърличев-2

Анастас Лозанчев Битоля 08.03.1902 г. до Кирил Пърличев в София. Ръкопис, оригинал, разшифрован от Пърличев

Автор: К.Г.П.

Писмо от Гроздов [Анастас Лозанчев ]. От Йерусалим [ Битоля ]за Чирпан [Прилеп]. Организиране на канал за пренасяне на оръжие и отношението му към българското правителство. Битоля, 08.03.1902

„Сега пита се правителството горе, дали може да свърже своите интереси с нашите и своята съдба с нашата, или пък еднаж за всякога да ни развърже от своето досегашно“ братство“.

 

По причина на потерите, при всичко че имаме готово оръжие, сега за сега няма да ви се изпраща. Друго. Риете кираджията е следен от полицията, затова ще трябва друг човек и на друг хан да кандиса. Начо до сега не е търсен, та за това и аз не зная как да кажа. Нам ни трябва тука той.

Съкратено Подрумското писмо ето какво е: “ Ние до сега сме имали еднакви стремежи, еднакви идеи с българите горе. Горните до сега са ни давали едно количество пари, владици, които да молят Бога за спасението на нашите души, а пък ние от своя страна сме били богат елемент за затворите.

Сега пита се правителството горе, дали може да свърже своите интереси с нашите и своята съдба с нашата, или пък еднаж за всякога да ни развърже от своето досегашно“ братство“.

Ще се посъветваме утре и ще направим до каквото решение дойдем. Пада случай да ти кажа: Решения взимаме а всичката работа остава мене. И аз съм       по всичко се види, че ще падна арно.

Право да ти кажа , работата ми е непоносима. А с кого да меля работа, нямам за сега. Три-четирима бяхме и работите пак куцаха. Сега всичката работа е на мене и каква още…

Достатъчно е да проследи / човек / малко нещо работите в вилаета, за да види какъв хаос имаме.

С братска целувка.

Пише Гроздов.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.