Опасанията на Гоце за целостта на Македония

в. Гоцев лист, С., 1936 г., брой единствен, издание на Кукушкото македонско благотворително братство

 

“ Вано, идете в Македония, работете за делото и знайте: ако тя, не дай Боже, бъде речено да бъде завладяна, предпочетете целата да влезе в състава на Австро-унгарската империя, отколкото да бъде разпокъсана и поделена.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.