Гоце Делчев за задачата на македоно-одринската организация в свободна България

в. Гоцев лист, С., 1937, / 34 години от смърта на Делчев/


„Задача на македоно-одринската организация в свободна България е не да направлява и ръководи освободителното движение в Македония и Одринско, което се развива по свои собствени и особени условия и не търси заповеди от вън, а само да му съдействува морално и материално, като съществено изяснява и тълкува неговите цели и стремления пред общественото мнение в България и в Европа“.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.