Гоце Делчев и другарите му воюваха за човешки права, а не за да възстановяват антични или средновековни държави

.. или е малко да бъдем само човеци

Автор: К.Г.П.

 

Овча главо, помии че пред ония на които дължиш възможността да напишеш името си Човек, требва да стоиш без шапка и когато ги псуваш. / Думи на Гоце към един учеиик, който псувал Св. св. бр. Кирил и Методий).

Депца, който от вас не може да прескочи накрай чина си, нема да мине и в по-горно отделение:  който не бие, когато го бият, хубаво да знае, че и аз ще го бия; който ми обади нещо за другаря си, езика му ще отрежа; който извърши нещо лошо, сами ше го наказвате.—Гоце към ученици си в Ново село — Щип.

Престъпно е да се освобождава народ чрез преднамерено създадени пожарища н касаиннци.

Аз не искам възтание с хора, които ще ме напуснат при първата несполука; аз искам революция с граждани, способни да понесат всички изпитания на една дълготрайна борба, каквато, поради жестоки политически условия, ще бъде нашата.

Практически съображения ни налагат  борба с най-голема икономия на средства п сили.

Ще  бъдете много наивни, ако вярвате на думите ни — гледайте делата ни.

Ако тиранията е насилие, революцията е насилие срещу насилието.

В жертвата не трябва и не може да съществува степен, тя свършва, когато е нуждно и с име и с чест.

Ако цеинм хорските мнения, пак можем да бъдем спокойни: много са човешките аршини За пътно и безпжтно.

.. или е малко да бъдем само човеци.

Аз не мразя османците като народ ; аз воювам против османската тирания, като господстваща система.

Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите.

Отмъщението е работа частна, лична: то не може да има—и няма нищо общо с делото.

Съобщава Ил. Иванов.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.