Коя бе ръководната идея на въстаналия народ?

Мемоар на Вътрешната Революционна Организация до великите сили, 1919 година

 

 

Мемоар на Вътрешната Македонска Революционна Организация до председателите на делегациите на великите сили в конференцията за мира. София, 1919 г., с. 5

„ Коя бе ръководната идея на въстаналия народ ?

Разбира се, че съкровените национални чувства го теглиха към държавно обединение с България, но горчивият опити големите рискове, свързани с реализирането на тая народна мечта, беха убедили населението да се стреми към една по-лесно достижима цел. Водителите на Организацията, представлявайки здравия разум на българина, търсеха практическо разрешение на сложния въпрос, за да се избегнат общобалканските конфликти и главно един евентуален дележ на Македония, към който единствено беше насочена политиката на Сърбия и Гърция. Под тия съображения с една разумна резигнация искрено преследваха с въстанието целта : да се предизвика намесата на европейските сили, за да се принуди Турция да даде автономни права на Македония и Одринско.“
Задгранично представителство на Организацията: Ал. Протогеров, Т. Александров

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.