Гоце Делчев - Автономия или присъединение? На кого трябва да разчитат революционерите?

Гоце Делчев за Автономна Македоно-Одринска държава

Автор: К.Г.П.

Димитър Груев : “Ние, членовете на околийското ръководно тяло, пък се интересувахме от един твърде важен въпрос, който често пъти някои от нашите работници ни задаваха преди или след посвещаването им, а именно: когато настъпи върховният момент да вдигнем въстание, сами ли ще го изнесем или ще разчитаме на съдействието и намесата на България, и второ: за автономията на Македония и Одринско ли ще се борим или за присъединяването ни към общото отечество България?“

Гоце Делчев : “…Ние трябва мъжки да работим и да се организираме и въоръжим така добре, щото да изнесем борбата на свои плещи, без да разчитаме на външна намеса. Външната намеса не е желателна от гледна точка на нашето дело. Нашата цел, нашият идеал е автономията на Македония и Одринско, като привлечем в борбата и инородните маси, които живеят в тия области….“

„…Ние, българите от Македония и Одринско, не трябва да изпущаме изпредвид, че има и други народности и държави, които са много заинтересовани от разрешението на този въпрос; една намеса на България ще предизвика намесата и на съседните държави и може да доведе до разпокъсването на Македония. Ето защо народите, населяващи тия две области, трябва сами с общи усилия и жертви да извоюват своята свобода и независимост в границите на една автономна Македоно-Одринска държава, като разчитаме само на материалната и морална подкрепа на България и на Великите сили…“ / Българите в най-източната част на Балканския полуостров – Източна Тракия – http://www.promacedonia.org/dv/dv_24.html /

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.