П. Чаулев за Охридското въстание и албанските съюзници, 1913 г.

архивите на ВМРО

 

„ …Преди повдигане на въстанието срещу сърбите 1913 г. като шефове на Албанската страна се сметаха: Шакир Бей и Амит ага от Дебър, Юсуф бей Салибегов и Осман Ефенди от Охрид. С тех водех преговори за въстанието.

След нагласяване на въстанието, в самото навечерие, първите двама Шакир Бей и Амит ага Айрадонов бидоха заловени от сърбите и обесени в Струга.

Когато влезнах и превзех Охрид с мене още немаше никакви албанци. По покана след два дена пристигнаха. Свиках заседание в Охридското теке, където присъстваха байрактари и представители от града и околията от всички нации. В това заседание единодушно бех избран от всички за ръководител на въстанието и като такъв назначих командующи на отрядите, които тръгнаха за Битоля.

Албанските водители, които действуваха в това въстание беха следните:

  1. Елес Юсуф от Долни Дебър – по шосета за Гостивар

  2. Малик Кърчища от Дебърско

  3. Раим Абдураманов от Кочеджик срещу Кичево

  4. Кязим Бей от Дебър, Узеиргов от с. Елла, Сабри ага, Мехмедали ага от Охрид към Ресен-Битоля

Те са албанските водители, освен българските в това въстание.

У господин Георги Баласчев в София е оставена от мене снимка на шефовете на това въстание, ако намирате за уместно вземете му една, понеже той я литографира.

Градоначалник: Чаулев …“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.