Фондация " Свети Климент Охридски" до Кирил Пърличев, 1943 г.

Охрид е честит да има и Вас, негово чедо, за дарител основател на Охридска Общогражданска фондация Свети " Климент Охридски "

 

Драги съгражданино,

приятно ни е с особена почит да Ви поднесем приложеното тук свидетелство №45 в знак на благодарност и признателност, че Охрид е честит да има и Вас, негово чедо, за дарител-основател на ОХРИДСКА ОБЩОГРАЖДАНСКА ФОНДАЦИЯ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ в града ни.

Приемете наишите благопожелания за приятен, честит и жизнерадостен живот и нашата пълна вера, че Вие с Вашия авторитет ще бедете един от важните делови агитатори за успеха на ФОНДАЦИЯТА.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.