В редиците на ВМРО няма място за нито един кариерист и партизанин, 1924 г.

същността на ВМРО несъвместима с партийна дейност

Свобода или Смърт“.

В историята на обществените движения нема девиз толкова къс и с толкова голгем актив. Тридесетъ години той стърчи неизменно на знамето на В. М. Р. О. Той не е партийна програма, която групира борци за власт и която се мени според ловкостта на този-онзи политически мъдрец. Той не е набор от обещания за подмамка на съчувственици избиратели.

Под девиза „Свобода или Смърт“ има място за всички, предани свобидилюбци и нито за един кариерист и партизанин. Това е било в миналото, това е и днес същността на програмата на ВМРО изразена в нейния къс, ясен и повелителен девиз — “ Свобода или ‘Смърт “ !

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.