Слова

Седем слова на Григор Пърличев произнесени в Охрид, Габрово, Солун

Чувай себе си (1866 г., Охрид) 

„Когато го създаде Бог человека, му даде еден закон и му рече: “Чувай се себе си”.“

Слово за Русална Сряда (1867 г., Охрид)

„Язик свой си имаме и го погазивме. Свите народи са учат свой язнк, а ние се учиме язик чужди и най-мачен. Децата пейет на училище, а не разбирает. Затова учеет без севда и слепи останвеет.“

Слово за 318 никейски светци  (1867 г., Охрид)

“ И в Битоля зготвия арзохал и 17 еснафи се подпишая и сакает Патриканата Ахридска, и овая работа ке земит конец сега бъргу — прет да одит царот в Париж. Затоа, ако спияме ние и малчиме, ке останиме бели в очите; ако имаме любов на отечеството, еден сахат по-бъргу да зготвиме арзоал да си я сакаме Патриканата, що сме йе имале пойке от хиляда години.“

Слово за Свети Климент (ок. 1869 г., Охрид)

“ Св. Климентъ, който стои надесно отъ Iйсуса Хріста, който чрѣзъ него най-ясно доказва, че слово е Богъ; и пакъ и пакъ да кажемъ, че Слово е Богъ.“

Слово по случай обявяване фермана за Българската екзархия (8 март 1870 г., Охрид)

“ Български народе, благословенъ народъ, извадите капи! Закълните се, че ще чувате како очите правдината, що ви подари царь! Закълните се, че ще бѫдете по-вѣщи отъ дѣдовитѣ ваши! „

 Слово пред учениците от Апроловската гимназия (1879 г., Габрово)

„Дойдохмы при Васъ, не за да познаете лицата ни, но за да Ви споминамы често за страданіята на изгубенитѣ Ви братія; дойдохмы да Ви споминамы неописанытѣ имъ тегла и мѫченичества; дойдохмы да Ви споминамы често да управляте мыслитѣ си къмъ страдалцытѣ свои единородцы; дойдохмы да Ви спомнямы окаянството имъ и да Ви трогнемъ сьрдцата.“

 Слово за Св. св. Кирил и Методий( Октомври 1883 г., Солун)

“ Хула е да каже човѣкъ оти Македония не може да ражда великы мѫжи. Напротивъ, Македония е плодородна и неисчьрпаемо благочадна. Колко се хубави цвѣтята нейзини, колко се хубави дьрветата нейзини, толко се хубави и чедата нейзини; и хубави, и пъргави, и остроумни. Каква е силата на растителностьта, таква е силата и на жителитѣ. Благодареніе Вамъ, колегы, Македонія има да произведе звѣздоподобны младенцы. „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.