Мечтата на един старец

публикувана във в. "Балкан", I, бр. 15 от 28 апр. 1883, стр. 7-9.

„Немам причина да се боя ни от тебе, ни от светиите, ни от самаго бога. Изпълнил съм, чини ми се, всичките си дължности към бога, към господаря и към народа; а сега желая да си се поуспокоя.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.