Един наложителен отговор

Октомври 1928 година

Книгата е издадена непосредствено след убийството на члена на ЦК на ВМРО генерал Александър Протогеров и разкрива мотивите за престъплението поръчано от другият член на ЦК на ВМРО Иван Михайлов.

“ Да се изобличи славолюбивия и себелюбивия Ив. Михайлов, да се изтъкне неговата безсъвестност в изопачаването и безочливостта му в явните лъжи, да се предвардят и нови още жертви на заблужденията които той cеe, както и да се хвърли един верен и правилен поглед върху произхода на злото, което понастоящем разяжда македонското освободително движение,—ето предмета на изложението, което следва в предлаганите страници.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.