Едно необходимо осветление

София, 1929

Документи свързани с разцеплението настъпило в средите на македонската емиграция в Царство България в следствие убийството на генерал Александър Протогеров.

“ Покрусата и смущението, предизвиквани в македонските емигрантски среди след 7 юлий, се увеличиха още повече поради обстоятелството, че Националният Комитет на братствата не запази едно ясно и искрено отношение към разразилите се между македонските революционери раздори и братоубийства, така пакостни не само за ВМРО, но и за целото македонско освободително движение.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.