Публикации

ВМРО между чука и наковалнята, 1926 г.

Кирил Пърличев-правнук

Революционната борба на ВМРО и " духовната защита" на българските институции, 1920 -1925 г.

К.Г.П.

Професорите Георгов, Милетич и Милев за Автономна Македония

К.Г.П.

Идеята за Автономна Македония след Световната война

К.Г.П.

Политиката на княжество и царство България в Македония

К.Г.П.

Какво действително остана от българският етнос живеещ по територията на Македония?

К.Г.П.

Обще-народнийтъ въпросъ / Общонародният въпрос / 1878-1879 г.

Кирил Пърличев-правнук

Македония - претенции и резултат

К.Г.П.

Каква НЕ е трябвало да бъде нашата политика в Македония

К.Г.П.

Учредителното събрание 1879 година без представители на българите живеещи извън княжеските граници.

К.Г.П.

Още през 1878 година „едните“ българи казват на „ другите“ българи, че ще загубят Македония

Кирил Пърличев-правнук

Спомените на Атанас Джолев затъмнени в националистическия тупик

К.Г.П.

Защо иконата на революционерите Дякон Евстатий остана съвършено гол?

К.Г.П.

Истина ли са истините на Антон Страшимиров?

Кирил Пърличев-правнук

Златните маски намерени в некропола на с. Требинище, Охридско

К.Г.П.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.