Защо иконата на революционерите Дякон Евстатий остана съвършено гол?

Писмо на Дякон Евстатий, 1904 г. - дефиниция за македонската трагедия.

 

Защото Георги Димитров Шкорнов – Дякон Евстатий вместо да стои на топло в букурещката българската църква, грабна пушката и поведе чета в Македония.

Защото дякона не се вслуша в съветите на екзарх Йосиф, княза и министрите да остави политиката на тях до настъпването на „подходящия момент“/ който никога не настъпи /.

 

Лично

Д-ре,

Чувствам голема нужда от една топла дрешка, която ще струва не по-малко от 30 лева. В предвид на това, че съм съвършено гол и следствие на което се поболех. Аз разбирам, че не правя добре, за дето дотегвам, но какво да се прави, към кого човек да се обърне…?

София, 23.10. 904 г.     Подпис:     Дякон Евстатий

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.