Защо Григор Пърличев не можеше да пише на новобългарски език.

Писмото на поета до Петко Славейков, 1867 г.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.