ВМРО

Нашите баби от Корешча кол / Северозападен Костур /

К.Г.П.

град Костур, Македония

К.Г.П.

Речник на костурския диалект или шо велят во Костурско

К.Г.П.

Картографско представяне на Македония

К.Г.П.

В Македония и Добруджа бягат от войната, 1917 г.

К.Г.П.

" Свобода или смърт "

К.Г.П.

Голямата война и голямото поражение

К.Г.П.

Т. Александрод до К. Пърличев: "..засили последния пасаж, като се подчертае дебело, че ВМРО се бори за Независима Македония.."

К.Г.П.

„Българският народ е убеден, че само пълното автономно управление на Македония и Одринско може да го спаси от гибел и той не ще се отклони от този принцип до край."

К.Г.П.

Кой ще се отдели от стадото и кой ще каже нещо изкривено?

К.Г.П.

Капитан Винаров: " Нашата власт се страхува повече от македонците, отколкото от турците"

К.Г.П.

Българите в Германия, германците в Македония, 1916 г.

К.Г.П.

„ Македонския въпрос и разрешението му ” според Стамболовистката партия, 1908 г.

К.Г.П.

„Нещо за Неовърховизма”- в. Свобода или смърт, 1929

К.Г.П.

Декларация на В.М.Р.О за основната цел на революцията и положе.нието на Балканите, 1926 г.

К.Г.П.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.