Декларация на В.М.Р.О за основната цел на революцията и положе.нието на Балканите, 1926 г.

пловдивчани разбраха целта на В.М.Р.О, а " историците" - НЕ

 

Ц. К. на ВМРО заявява, че истински мира, постоянен мир на Балканите ще има, когато никой балкански народ не насилва части от друг балкански народ; когато всяка исторически обособена балканска страна, в това число и Македония, се управлява сама. Така ще се разчисти пътя за едни балкански Съединени Щати.

Най голяма неправда с договорите за мир е извършена спремо Македония. Тя и по законите на природата и според волята на жителите е неделима, а при все това бе разпокъсана на три части.

В чуждото владение над Македония се крие и постоянната криза на Балканите.

Тази криза съществува от половин век насам, от както Македония почна борбата си национални права, политически свободи и самоуправление.

Това показва, че всека политическа комбинация на Балканите, без Македония и против Македония, е вредна.

 

ВЪРХОВНАТА МАК.РЕВ.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БАЛКАНИТЕ. ДЕКЛАРАЦИЯ НА В.М.Р.О.

До редакциите на вестниците и изпратена следната декларация на Вътрешната Македонска Революционна Организация / В.М.Р.О./

От месец насам пресата на Балканите е проводник на разни политически комюникации. Ту се пише за един общ балкански пакт, от рода на оня, сключен в Локарно, за запазване на Европа, ту се говори за съюз Между Гърция и Румъния, за споразумение между България и Югославия, за възобновяване съюза между Югославия и Гърция.

Няма съмнение, че атинското правителство горещо желае да гарантира владенията си по сев. крайбрежие на Егейсно море, а особено владението на Сопун, чрез един общ балкански пакт, който да обяви за ненарушими установените граници. Също така безспорно Белград не желае подобен пакт, ззщото с него би си попречил за влизането си в Со/ун. При благоприятни международни обстоятелства предлага една частична и временна спогодба с грьцкото правителство по въпроси които живо интересуват Гърция.

Румъния, която се намира под постояната угроза на Съветите и коя същевременно иска да бъде балканска държава, макар и членка в М. Съглашение, между две балкански държави, все пак иска да има една опора на юг-Гърция, срещу едно евентуално споразумение между България и Югославия, което тя гласи.       ,

България, обезоръжена, лишена от войска, обременена с репарации и реституции, се мъчи бъде добре с всички съседи, с  целия свет, но всеко раздвижване на българите в Добруджа или Македония предизвиква гръм и молния по нейн адрес…

Централния комитет на ВМРО констатира, че положението на България след войната от 1913 год. насам е по-малко стабилно, в сравнение с положението преди аойните. Тогава имаше на Балканите поне известно политическо равновесие, каквото сега няма. Тогава имаше и по- големо национално равноправие.

В земите, които държеше Турция, всички народи се ползваха с черковна, училищна, с културна автономия. Сега и това нема: а в окръзите, които се присъединиха към Гърция и Югославия се извършва една насилствена асимилация и едно разместване на населенията, каквото cвета не бе преживявал от епохата на асирийската империя.

Една страшна умраза се култивира между балканските народи от  правителствата на държавите – победителки. Балканите са болни.

Полчтическите комбинации, за които споменахме, са свидетели за това. Те имат характера на всички по-раншни надхитрявания.

Ц. К. на ВМРО заявява, че истински мира, постоянен мир на Балканите ще има, когато никой балкански народ не насилва части от друг балкански народ; когато всяка исторически обособена балканска страна, в това число и Македония, се управлява сама. Така ще се разчисти пътя за едни балкански Съединени Щати.

Най голяма неправда с договорите за мир е извършена спремо Македония. Тя и по законите на природата и според волята на жителите е неделима, а при все това бе разпокъсана на три части.

В чуждото владение над Македония се крие и постоянната криза на Балканите.

Тази криза съществува от половин век насам, от както Македония почна борбата си национални права, политически свободи и самоуправление.

Това показва, че всека политическа комбинация на Балканите, без Македония и против Македония, е вредна.

Ц. К-тет на ВМРО, изхождайки от интересите на Македония и от добре разбраните интереси на всички балкански народи, заявява, че ще продължи борбата докато не извоюва автономията на Македония.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.