Картографско представяне на Македония

Димитър Яранов, Карта на Македнония. Македонски научетн институт, 1933 година

 

http://unilib-dspace.nasledstvo.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/6667f8d7-00f6-410f-8713-3614d33fd37c?tk=Zmf41wD2QQ-HEzYU0z_TfAAAAABmZXKx.KowJREo7c8lg5A_zuZuW1g&citation_url=/xmlui/handle/nls/38629

 

 

 

 

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.