" Свобода или смърт "

не е партийна програма, която групира борци за власт и подмамка за съчувственици-избиратели

Свобода или Смърть“

Въ историята на общественитгъ движения наема девизь толкова кжсъ и съ толкова голгемъ активъ. Тридесетъ години той стърчи неизменно на знамето на В. М. Р. 0. Той не е партийна програма, която групира борци за власть и която се мени споредь ловкостьта на този-онзи политически мъдрецъ. Той не е наборъ отъ обещания за подмамка на съчувственици избиратели……..

Любовь къмь Македония, любовъ безкористна и беззаветна, и готовность да се жертвуватъ за нея това съ качествата необходими, за да се подредишъ достойно подъ тоя девизъ, — качества съвместими съ всека идея и всеъко социално положение и несъвместими съ никакъвъ кариеризъмъ и никакво партизанство.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.