„ За пропагандата в Странство“, 1925 г.

Документ разкриващ истинските мащаби и цели на В.М.Р.О.

                                                                                              ЗА ПРОПАГАНДАТА В СТРАНСТВО

„ Опита на миналото ни е показал, че и най-големите дела на В.М.Р.О. не могат да постигнат всичките си резултати, ако тези дела и целите, които преследват не бъдат достатъчно добре популяризирани  в чужбина. ……..

  1. Централния Комитет да изпрати свои пълномощници в Париж, Женева, Брюксел, Лондон, Рим, Берлин, Москва, Скандинавските столици, Виена, Будапеща, Прага – може и за две три държави едно лице- които ще имат за задача:

а. Да запознаят всички фактори-държавници / настоящи и бивши министри / общественици / депутати, водители на партии и на различни обществени групировки / и ..желанията на  народите с борбите на македонците в миналото и сега за народностни правдини, политическа свобода и самоуправление

б. Да осветляват поменатите фактори, че от разрешението на Македонския въпрос съгласно волята на населението в Македония, ще спечели не само разпокъсаната и поробена страна, но то ще бъде от полза за всички балкански страни и за всички държави, които имат икономически, политически и културни интереси в Македония и на Балканския полуостров изобщо.

с. ………….

 

 

 

Задгранично представителство на В.М.Р.О.“

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.