Скопие от Юскюб да Югославия

фотографска ретроспекция

 

1700 години  – дардани, римляни, византийци, нормани, епирци, никейци, българи и сърби  владеят Скупи

600 години  турците владеят Юскюб

3 години сърбите владеят Uskub /

3 години българи и германци владеят   Скопие

23 години сърбите владеят Скопльe

3 години българи и германци владеят Скопие

47 години Скопje в СФРЮ

26 години Скопje в Република Македониja

6 години Скопjе в Северна Македониja

 

1700 години  – дардани, римляни, византийци, нормани, епирци, никейци, българи и сърби  владеят Скупи

600 години  турците владеят Юскюб

 

 

3 години сърбите владеят Uskub /

3 години българи и германци владеят   Скопие

23 години сърбите владеят Скопльe

3 години българи и германци владеят   Скопие

Партизаните присъединяват Скопje   към Югославия. 47 години Скопje в СФРЮ

26 години Скопje в Република Македониj

6 години Скопjе в Северна Македониja

 

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.