ВМРО създава чети и милиция във всички села на Пиринска Македония, 1926 г.

Й. Гюрков /пълномощник на ЦК на ВМРО за Македония под българска власт / до бойните инструктори на Организацията

Автор: К.Г.П.

1/ Да cе привърши формирането на постоянни местни чети във всички села; да се привърши организирането на милицията и се съставят списъци; да се приведе в известност оръжието и се опише / там където това е сторено до сега да се издирва и описва частното оръжие; бойния инструктор да изработи общ списък на четите и милицията за цялата околия и общ опис на оръжието и бойните припаси.

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.